Gayrimenkul Yönetimi

Gayrimenkul (taşınmaz) geliştirme ile gayrimenkul yönetimi uzmanlık alanları; hızla gelişen yeni birer çalışma alanları veya meslek dalları olarak görülmektedir. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programında öğrencilere; yeni ve dinamik bir alanda kariyer yapma olanağı sağlanmaktadır.

Özellikle gayrimenkul ve varlık değerleme, işletme ve gayrimaddi varlık değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, arazi geliştirme, gayrimenkul proje geliştirme, proje değerleme, proje yönetimi ve denetimi, gayrimenkul ekonomisi, tesis, kaynak ve arazi yönetimi, kadastro, imar planlama, değer esaslı imar uygulamaları, arazi koruma, arazi kullanım planlaması ve toplulaştırma, kentsel gelişme, dönüşüm, yenileme ve koruma uygulamaları, arazi edinimi, kamulaştırma, yeniden iskan, gayrimenkul ve inşaat muhasebesi, gayrimenkullerin vergilendirilmesi, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku, yapım ekonomisi ve yönetimi, proje ve maliyet analizleri, yapım hasarları ve kusurlarının analizi, afet, risk ve sigorta ile bilgi sistemleri gibi konularda eğitim ve araştırma yapma olanağı sunulmaktadır.

 

Programda öğrencilere gayrimenkul ve varlıkları; malik, yatırımcı, finansçı, işletmeci, plancı, devlet ve kullanıcı gibi farklı kesimlerin bakış açıları ile inceleme ve strateji geliştirme becerilerinin kazandırılması temel hedef olarak benimsenmiştir.

Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma öncelikleri ve konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Gayrimenkul ve varlık değerleme (ekspertiz),
 • İşletme ve gayrimaddi varlık değerleme,
 • Tarihsel ve kültürel varlıkları değerleme,
 • Gayrimenkul ve varlık değerleme ve muhasebe standartları ve uygulamaları,
 • Gayrimenkul bilgi sistemleri ve değer haritalarının üretilmesi,
 • Arazi geliştirme, imar uygulamaları ve değer esaslı arazi düzenlenmesi,
 • Kentsel gelişme, dönüşüm, yenileme ve koruma politikaları ve uygulamaları,
 • Arsa üretimi, konut ekonomisi ve politikaları,
 • Kent ekonomisi ve kent yönetimi,
 • Gayrimenkul proje geliştirme ve proje değerleme,
 • Gayrimenkul proje yönetimi ve denetimi,
 • Kentsel ve kırsal altyapı yatırımları, proje geliştirme ve yönetimi,
 • Gayrimenkul ilkeleri ve yatırım analizleri,
 • Gayrimenkul yatırımları ve finansmanı,
 • Proje finansmanı yöntemleri ve uygulamaları,
 • Menkul kıymetleştirme ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları,
 • Kredi dereceleme çalışmaları,
 • Gayrimenkul, imar, inşaat ve sözleşme hukuku ve uygulamaları,
 • Gayrimenkul yönetimi: tesis, kaynak ve arazi yönetimi,
 • Ticari ve özellikli gayrimenkullerin yönetimi: toplu yapı, site, kooperatif siteleri, ofis-rezidans, perakende, tatil köyü, sağlık-eğitim tesisleri, limanlar, sanayi bölgeleri ve idari yapıların yönetimleri,
 • Uluslararası tesis yönetimi standartları ve ulusal düzenlemelerin analizi,
 • Arazi ekonomisi, tasarruf sistemleri, politikaları ve ekonomik gelişme,
 • Arazi mülkiyeti, mülkiyet değişimi ve arazi edindirme yöntemleri ve kurumları,
 • Arazi kullanım planlaması ve arazi toplulaştırma uygulamaları,
 • Yatırım projeleri için arazi edinimi, kamulaştırma ve yeniden iskan politikaları ve uygulamaları: uluslararası standartlar ve ulusal düzenlemelerin analizi,
 • Yatırımların çevresel, ekonomik ve sosyal etki değerleme çalışmaları,
 • Kamu taşınmazları yönetimi ve özelleştirme uygulamaları,
 • Yerel ve bölgesel gelişme, havza sistem tasarımı ve yönetimi,
 • Korunan alanların yönetimi ve koruma politikaları,
 • Gayrimenkul pazarlama ve pazarlama yönetimi,
 • Gayrimenkul pazarlama, yatırım ve satış danışmanlığı,
 • Yabancıların gayrimenkul yatırımları ve uluslararası gayrimenkul piyasaları,
 • Gayrimenkul ve inşaat şirketlerinin kurumsallaşması, yatırım ortaklıkları ve fonları,
 • Gayrimenkullerin vergilendirilmesi ile ekonomik ve mali suçların araştırılması,
 • Gayrimenkul ve inşaat muhasebesi ve uygulamaları,
 • İnşaat malzemeleri, yapım projelerinin analizi, mevcut yapı ve proje karşılaştırmaları,
 • Yapım ekonomisi, maliyet etüdleri, inşaat ilerleme seviyesi analizleri, yapımda maliyet yönetimi ile yapım hataları ve kusurları,
 • Sürdürülebilir tasarım ve uygulamaları, binaların sertifikalandırılması ve sertifikalı binaların maliyetleri ile değerlerinin analizleri,
 • Yapı-yer etkileşimi ile yerleşilebilirlik analizleri,
 • Risk yönetimi ve gayrimenkul ve inşaat sigortaları,
 • Gayrimenkul ve inşaat sektöründen sorun çözümleme ve arabuluculuk işlemleri,
 • İş ve meslek etiği ve çalışma alanlarına yönelik standartların analizi ve entegrasyonu.

Ankara Üniversitesi, gayrimenkul geliştirme ile ilgili konulardaki bilgi birikimini gayrimenkul sektöründe fiilen çalışan profesyoneller ve uzmanlarla paylaşmak ve gayrimenkul geliştirme, değerleme, proje yönetimi ve denetimi, gayrimenkul yatırımları, finansmanı ve gayrimenkul yönetimi konularında araştırma ve insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek için bu lisans programını açmıştır. Lisans programı, gayrimenkul bilimlerini uzmanlık alanı olarak seçen, kapsamlı ve çok yönlü eğitim almış sektör liderleri ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Gayrimenkul Yönetimi

Hizmetlerimiz

Bize katılın, emlak ofisinizi ekleyin! kazancını katlayan binlerce kurumsal üyemizden biri olun.

Daha çok kazanmayı hayal edip üye olan binlerce kurumsal iş ortağımızın hayali gerçek oldu. Siz de şimdi onlardan biri olun. Bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Kurumsal Üye Ol 0 (850) 3055848

Bilgilerinizi girin, sizi arayalım!